ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2014    Impact Factor 2014 (edycja 2013 opublikowana w 2014)    Najnowsze wskaźniki impact factor 2012 opublikowane w 2013 r   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

Issn: 1230-3534
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.
Www: http://www.hutnik-wh.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING;
Dyscypliny naukowe: Metalurgia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja Czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze ul. Krasińskiego 13, skr. poczt. 221 Krasińskiego 13, skr. poczt. 221 40-019 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 32 2561777 fax: 32 2561777 e-mail: redakcja[kropka]hutnik[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Andrzej Wyciślik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B
20126B
20116B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.