ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Lp. Nazwa Issn
1 Zeszyty Naukowe Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Marketingu w Warszawie 1427-3500
2 Zeszyty Naukowe Wy|szej SzkoBy CBa i Logistyki 1644-1982
3 Zeszyty Naukowe Wy|szej szkoBy Handlu i Prawa 1641-5590
4 Zeszyty Naukowe Wy|szej SzkoBy Pedagogicznej w Olsztynie. Prace J?zykoznawcze 1425-9133
5 Zeszyty Naukowe Wydzia?u Humanistycznego Uniwersytetu Gda?skiego 0208-4678
6 Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 1640-6249
7 Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 1425-8722
8 Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji 0208-4791
9 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 1897-7421
10 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2353-1290
11 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 1425-5766
12 Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 1732-1166
13 Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański 0208-4708
14 Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej 1640-4572
15 Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska 2300-1232
16 Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu 1731-2574
17 Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1642-9605
18 Zeszyty Naukowe Wyższa SzkoBa Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1734-2198
19 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce 1897-7391
20 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 1731-8157
21 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 1898-7591
22 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1426-9724
23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 1643-7772
24 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku 1730-685X
25 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1734-5391
26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1734-4379
27 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 1429-673X
28 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2084-1809
29 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie 1642-039X
30 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 2083-7917
31 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i iTurystyki w Częstochowie. Nr 4 1898-3502
32 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1899-8658
33 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki 1643-0689
34 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 1641-9707
35 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych 0239-4928
36 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni 0324-8887
37 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie KOSMETOLOGIA 2082-7105
38 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ IM STEFANA CZARNIECKIEGO 1427-6747
39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 2080-7805
40 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu 0239-6696
41 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej Opole s. Matematyka, 1977 z.20 0078-5431
42 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 0239-5029
43 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 1896-3862
44 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 2082-7016
45 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 1641-4225
46 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 1895-3794
47 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE 1429-7752
48 Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1689-9229
49 Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 1896-4087
50 Zeszyty Naukowe Zootechnika 1899-0096
51 Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek 1429-7221
52 Zeszyty Naukowe. Acta Mathematica Pomeranica / Uniwersytet Szczeciński 1230-1752
53 Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński 0867-5740
54 zeszyty naukowe. AR wrocław 0867-7964
55 Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska 0860-0074
56 Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska 0434-0760
57 Zeszyty Naukowe. Bezpiecze?stwo Narodowe 2300-990X
58 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 0208-6379
59 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka 0076-0323
60 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska 1429-1525
61 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska 0434-0779
62 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska 0209-0619
63 Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski 1508-4019
64 Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Łódzka 0458-1555
65 Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska 0372-9494
66 Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 0208-6360
67 Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka 1509-7013
68 Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka 0137-2661
69 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 1896-382X
70 Zeszyty Naukowe. Elektronika / Politechnika Śląska 1231-1596
71 Zeszyty Naukowe. Elektrotechnika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 0209-0570
72 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka 0374-4817
73 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska 1429-1533
74 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska 0072-4688
75 Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska 0372-9796
76 Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska 1429-4125
77 Zeszyty Naukowe. Geometria / Politechnika Poznańska 0239-488X
78 Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska 1427-9274
79 Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska 0372-9508
80 Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska 0324-802X
81 Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska 1642-3585
82 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka 1505-2095
83 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska 1428-8540
84 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska 0867-6038
85 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska 1508-4450
86 Zeszyty Naukowe. Marine Sciences / Uniwersytet Szczeciński 1230-0845
87 Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska 0072-470X
88 Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska 1429-6047
89 Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska 1429-6055
90 Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska 0434-0817
91 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka 0137-2599
92 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska 1641-3466
93 Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Mechanika 1429-6063
94 Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński 1232-5821
95 Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany 1230-5367
96 Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka 0137-4834
97 Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński 0867-1753
98 Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska 0209-3324
99 Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1899-7228
100 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
101 Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka 0076-0331
102 Zeszyty NaukoweBolesława Markowskiego w Kielcach 1898-8083
103 Zeszyty NaukoweEkonomiczne Problemy Łączności 1509-0523
104 Zeszyty NaukoweEkonomiczne problemy transportu ; nr 2 1509-0515
105 Zeszyty NaukoweFilozofia 0867-5775
106 Zeszyty NaukoweJęzykoznawstwo 0867-0757
107 Zeszyty NaukoweKarola Adamieckiego w Katowicach 0208-7480
108 Zeszyty NaukoweNauki Społeczne 0208-6409
109 Zeszyty NaukowePrace Geograficzne 0083-4343
110 Zeszyty NaukowePrace IKF 0867-3586
111 Zeszyty NaukowePrace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki 1230-4417
112 Zeszyty NaukowePrace Instytutu Ekonomiki Produkcji 1230-3704
113 Zeszyty NaukowePrace Instytutu Pedagogiki 1508-8987
114 Zeszyty NaukowePrace Instytutu Pedagogiki i Psychologii 1230-3828
115 Zeszyty NaukowePrace Językoznawcze 0302-2315
116 Zeszyty NaukowePrace Katedry Ekonometrii i Statystyki 1230-4298
117 Zeszyty NaukowePrace Katedry Finansów 1230-3623
118 Zeszyty NaukowePrace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 1426-7799
119 Zeszyty NaukowePrace Katedry Makroekonomii 1429-2424
120 Zeszyty NaukowePrace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania 1429-4176
121 Zeszyty NaukowePrace Katedry Mikroekonomii 1429-2440
122 Zeszyty NaukowePrace Katedry Politologii 1230-4352
123 Zeszyty NaukowePrace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych 1641-1668
124 Zeszyty NaukowePrace Katedry Rachunkowości 1230-364X
125 Zeszyty NaukowePrace Wydziału Ekonomicznego 1230-428X
126 Zeszyty NaukowePrace z zakresu teorii organizacji i zarządzania 0208-4902
127 Zeszyty NaukoweProblemy ekonomiczne i społeczne 1897-5011
128 Zeszyty NaukoweProblemy Transportu 1230-414X
129 Zeszyty NaukowePsyche 1507-0336
130 Zeszyty NaukoweRolnictwo 0137-1924
131 Zeszyty NaukoweStudia Pedagogica 1641-7941
132 Zeszyty NaukoweSzczecińskie Prace Polonistyczne 1230-3550
133 Zeszyty NaukoweSzczecińskie Studia Historyczne 0867-5767
134 Zeszyty naukowo-artystyczne 2080-5500
135 Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1508-3284
136 Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 1231-9171
137 ZESZYTY NIEMCOZNAWCZE 1427-5082
138 Zeszyty Niemcoznawcze PISM 1895-7668
139 Zeszyty Odnowy w Duchu Zwiętym 1233-6181
140 ZESZYTY OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ 1730-8054
141 ZESZYTY POETYCKIE 1734-8641
142 ZESZYTY POLITOLOGICZNE 1233-6718
143 ZESZYTY PRACY SOCJALNEJ 1507-4285
144 Zeszyty Prasoznawcze 0555-0025
145 Zeszyty Prawnicze 1643-8183
146 Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 1896-9852
147 Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1732-243X
148 Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 1734-0756
149 Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 1734-7017
150 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 0084-5477
151 Zeszyty Radomszczańskie 1898-5858
152 ZESZYTY SANDOMIERSKIE. BIULETYN TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SANDOMIERSKIEGO 1233-6300
153 Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych 1642-0101
154 Zeszyty Siemczy?sko-Henrykowskie 2299-9086
155 Zeszyty Staszicowskie 1507-0557
156 Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA" 1731-6707
157 Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 1732-0925
158 ZESZYTY SZKOLNE EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1642-1302
159 Zeszyty Tarnogórskie 0860-3693
160 ZESZYTY TELEWIZYJNE 1731-2892
161 Zeszyty Teologiczne. Folia Theologica 1425-8145
162 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381
163 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 0137-2211
164 Zeszyty Wiejskie 1506-6541
165 Zeszyty Wrocław 2000 Plus 1427-2628
166 ZESZYTY WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1425-1817
167 Zeszyty Wydziału Humanistycznego 2082-5862
168 ZESZYTY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ 1505-8441
169 Zettelkasten 0176-7887
170 Zgodovinski Casopis - Historical Review 0350-5774
171 Zhejiang Journal of Traumatic Surgery 1009-7147
172 Zhungguo yuwen 0578-1949
173 Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii imeni S S Korsakova 0044-4588
174 Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii imeni S S Korsakova 1997-7298
175 ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII 0044-4596
176 ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA 0044-4677
177 Zieleń Miejska 1896-5326
178 Zielona Arka 1233-0418
179 Zielonogórskie Seminaria J?zykoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania j?zyka 2299-4572
180 ZIELONOGÓRSKIE SEMINARIA JĘZYKOZNAWCZE 1898-1682
181 Zielony Sztandar 0137-9399
182 ZIelsprache Deutsch Eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache 0341-5864
183 ZIEMGALA 1392-3781
184 Ziemia 0513-997X
185 Ziemia ?l?ska 0860-6676
186 Ziemia ?ódzka 1640-9337
187 Ziemia Gdańska 1231-7012
188 Ziemia Gorzowska 0208-6999
189 Ziemia Kujawska 0514-7549
190 Ziemia Sochaczewska 1231-7179
191 ZIEMIA ŚWIĘTA 1233-5738
192 Ziemie Zachodnie 0084-5507
193 Ziemie Zachodnie Polski 0867-0315
194 Ziemniak Polski 1425-4263
195 ZITTELIANA 0373-9627
196 Ziva Antika 0514-7727
197 Zivot Umjetnosti 0514-7794
198 ZKG INTERNATIONAL 0949-0205
199 Žmogus ir žodis / Man and the Word 1392-8600
200 Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo 1899-9670
201 Znad Pisy 1427-9940
202 ZNAD WILLI 1392-9712
203 ZNAJ 1899-8976
204 ZNAK 0044-488X
205 ZNAKI NOWYCH CZASÓW 1644-7883
206 Znakolog 0937-1028
207 Znalectvo 1335-809X
208 Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde review 2308-152X
209 ZOO BIOLOGY 0733-3188
210 ZooKeys 1313-2989
211 Zoologia 1984-4670
212 Zoologica Poloniae. Archivum Societatis Zoologorum Poloniae 0044-510X
213 ZOOLOGICA SCRIPTA 0300-3256
214 ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 0024-4082
215 ZOOLOGICAL SCIENCE 0289-0003
216 ZOOLOGICAL STUDIES 1021-5506
217 ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 0044-5134
218 Zoologische Jahrbücher 0044-5177
219 ZOOLOGISCHER ANZEIGER 0044-5231
220 ZOOLOGY 0944-2006
221 Zoology and Ecology (former Acta Zoologica Lithuanica) 2165-8005
222 ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST 0939-7140
223 ZOOMORPHOLOGY 0720-213X
224 Zoon Politikon 2082-7806
225 Zoonoses and Public Health 1863-1959
226 Zoosymposia 1178-9905
227 ZOOSYSTEMA 1280-9551
228 ZOOTAXA 1175-5326
229 Zpravodaj HNEDE UHLI 1213-1660
230 Zprávy památkové péče /Journal of Historical Heritage Preservation 1210-5538
231 Zrównoważony rozwój - zastosowania 2081-5727
232 ZTE Communications 1673-5188
233 Zuchthygiene 0044-5371
234 ZUCHTUNGSKUNDE 0044-5401
235 ZUCKERINDUSTRIE 0344-8657
236 Žurnal Prikladnoj Chimii 0044-4618
237 ZUSTRICZI 0867-0277
238 ZVERTRIEBSR - ZEITSCHRIFT FÜR VERTRIEBSRECHT 2193-5769
239 ZWIĄZKOWIEC 0319-5066
240 Zwierciad?o 0514-0994
241 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE. ROCZNIK KATEDRY ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 2299-9639
242 Zwingliana 0254-4407
243 Żyć Karmelem w Świecie. Kwartalnik Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i Laikatu Karmelitańskiego 1505-9804
244 ŻYCIE 1427-177X
245 Życie Duchowe 1232-9460
246 Życie Gosp. 0137-7299
247 Życie i Myśl 1425-9931
248 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158
249 Życie Konsekrowane 1231-059X
250 Życie Literackie 0591-2369