ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Lp. Nazwa Issn
1 ŻYCIE SZKOŁY 0137-7310
2 ŻYCIE SZKOŁY WYŻSZEJ 0591-2377
3 ŻYCIE TATARSKIE 1506-431X
4 Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej 1425-4344
5 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE 1231-8825
6 ŻYCIE WARSZAWY 0137-9437
7 Życie Weterynaryjne 0137-6810
8 ZYGON 0591-2385
9 ZYGOTE 0967-1994
10 Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164X
11 Żywność Żywienie Prawo a Zdrowie 1425-5774
12 ZYWNOSC-Nauka Technologia Jakosc 1425-6959
13 ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, PRAWO A ZDROWIE 1509-9601
14 Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1105-3992
15 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1108-829X
16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1105-3429
17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 1105-140X
18 Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου 1791-2660
19 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1791-1362
20 Ιατρική 0019-0950
21 ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich 1642-1248
22 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 0039-1700
23 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1105-2333
24 Автомобильный транспорт 2219-8342
25 Агрохимический вестник 0235-2516
26 Академічний огляд 2074-5354
27 Актуальні проблеми економіки 1993-6788
28 Анналы аритмологии 1814-6791
29 Археологічні дослідження Львівського університету 2078-6093
30 Бoлгарская русистика (Bulgarian Rusistics) 0323-9160
31 Балтийский регион 2074-9848
32 Балтийский филологический курьер 2307-8359
33 Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2224-6150
34 Бюллетень Міжнародного Нобелівського Економічного Форуму 2074-5370
35 Вecнik. Гpoдзeнckaгa дзяpжaўнага ўніверсітзта імя Янкі Купалы 2076-4855
36 Вiсник Львівського Університету, Серія юридична 0136-8168
37 Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки 2307-5732
38 Венец: Белоградчишко списание за история, култура и народознание 1314-0426
39 Вестник Академии МВД Республики Беларусь 2079-9837
40 Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 1997-4280
41 Вестник гражданских инженеров 1999-5571
42 Вестник Екатеринбургской духовной семинарии 2224-5391
43 Вестник Российского университета дружбы народов 0869-8732
44 Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия: «Медицина» 2074-5397
45 Вибори та демократія 0320-7978
46 Висник Kиївського Національного Університету імені Тараса Шевченка – юридичні науки 1728-2195
47 Вісник Herald 1727-9313
48 Вісник двигунобудування 1727-0219
49 Вісник Дніпропетровського університету імені альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія» 2222-551X
50 Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право 1817-2261
51 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка 2226-2822
52 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць 2226-2830
53 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право 2226-3047
54 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія 2226-3055
55 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, Культурологія, Соціологія 2226-2849
56 ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ 0049-6804
57 Вопросы Yправления 2304-3369
58 Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1729-3774
59 Гірська школа Українських Карпат. НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ З ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 1994-4845
60 Диагностическая и интервенционная радиология 1993-5234
61 Древняя Русь. Вопросы медиевистики 2071-9574
62 Економіка та право 1681-6277
63 Економічний аналіз 1993-0259
64 Економічний простір 2224-6282
65 Електромеханічні і енергозберігаючі системи 2072-2052
66 Електротехніка та електроенергетика 1607-6761
67 Європейський вектор економічного розвитку 2074-5362
68 Журнал стресс-физиологии и биохимии 1997-0838
69 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 1994-7852
70 Збірник наукових праць. Економічні науки 2219-5378
71 ИЗВЕСТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1997-3071
72 Инженерно-строительный журнал (Inzhenerno-stroitelnyy zhurnal) 2071-4726
73 Иновације у настави 0352-2334
74 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 2071-8187
75 Інформаційні технології в освіті 1998-6939
76 Історичні і політологічні дослідження 2079-1828
77 Кантовский Сборник. Научный журнал 0207-6918
78 Кино и време - Cinema and Time 0323-9942
79 Клінічна та експериментальна патологія 1727-4338
80 Княжа доба: Історія і культура 2221-6294
81 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 0321-0499
82 Македонски преглед 0861-2277
83 Маркетинг і менеджмент інновацій 2218-4511
84 Медиаобразование 1994-4160
85 Металлургическая и горнорудная промышленность 0543-5749
86 Метрологія та прилади / Metrologia ta prylady 2307-2180
87 Мікробіологія і біотехнологія 2076-0558
88 Молода спортивна наука України 1996-1448
89 Народное хозяйство 2078-8924
90 Наука та прогрес транспорту 2307-3489
91 Науковий Вiсник Чернівецького Унніверситету 2221-173X
92 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка 2219-5203
93 Науковий вісник Національного гірничого університету 2071-2227
94 Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2409-9260
95 Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки" Галицька академія" 2225-9716
96 Наукові праці Національного університету харчових технологій 2225-2924
97 Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні 1607-6885
98 Нові технології 1810-3049
99 Ортопедия, травматология и протезирование 0030-5987
100 Поволжский экологический журнал 1684-7318
101 Право и инвестиции 1996-3254
102 ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ І КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ 2313-1780
103 Проблемы анализа 2306-3424
104 Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ 1990-9187
105 Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект 1991-3524
106 Радіоелектроніка, інформатика, управління 1607-3274
107 Рациональная фармакотерапия в кардиологии 1819-6446
108 Российский гуманитарный журнал 2305-8420
109 Саратовский научно-медицинский журнал 1995-0039
110 Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні 2220-1432
111 Сеченовский вестник 2218-7332
112 Современные проблемы науки и образования 1817-6321
113 Современный Научный Вестник 1561-6886
114 Социолошка ревија The Sociological Review 1409-5513
115 Соціально-економічні проблеми і держава 2223-3822
116 Степи Европы в эпоху средневековья 2079-1658
117 Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2225-6407
118 Технічна Електродинаміка 1607-7970
119 Технологический аудит и резервы производства 2226-3780
120 Технологічні комплекси 2304-4519
121 Травма 1608-1706
122 Украинский Журнал Хирургии 1997-2938
123 Український ботанічний журнал 0372-4123
124 Успехи геронтологии 1561-9125
125 Успехи математических наук 0042-1316
126 Ученые записки ЦАГИ 0321-3439
127 Человек. Язык. Культура 0131-5048
128 Электротехнические и компьютерные системы 2221-3805
129 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق 2251-6530
130 فصلنامه علمی طب توانبخشی 2251-8401
131 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 2286-7252
132 中医正骨 1001-6015
133 中国舰船研究 1673-3185
134 智能系统学报 1673-4785