ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 0263-5577
2 Nonlinear Analysis: Modelling and Control 1392-5113
3 Image Analysis and Stereology 1580-3139
4 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
5 Dynamic Games and Applications 2153-0785
6 International Journal of Computational Intelligence Systems 1875-6883
7 Scientific Programming 1058-9244
8 Colloquium Mathematicum 0010-1354
9 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
10 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 1232-4671
11 Bio-Algorithms and Med-Systems 1895-9091
12 BIOINFO Computational Mathematics 2249-7099
13 BIOINFO Computational Optimization 2249-5533
14 BIOINFO Computer Engineering 2249-3980
15 BIOINFO Optimization Theory and Applications 2249-5495
16 BIOINFO Systems Engineering 2249-2720
17 Biometrical Letters 1896-3811
18 BioTechnologia 0860-7796
19 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
20 Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 1508-4183
21 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Informatyka" 2082-9892
22 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
23 British Journal of Mathematics & Computer Science 2231-0851
24 Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations 0459-6854
25 CALEDONIAN JOURNAL OF ENGINEERING 1999-9496
26 Central European Journal of Computer Science 1896-1533
27 China Printing and Packaging Study 1674-5752
28 Cognitive Studies / Etudes Cognitives (former title: Studia Kognitywne) 2080-7147
29 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
30 Commentationes Mathematicae 2080-1211
31 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
32 Computational Methods in Science and Technology 1505-0602
33 Computer Applications in Electrical Engineering 1508-4248
34 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 2299-3649
35 Computer Methods in Materials Science 1641-8581
36 Computer Technology and Application 1934-7332
37 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
38 Cybernetics and Information Technologies 1311-9702
39 Decision Making in Manufacturing and Services 1896-8325
40 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447