ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 1731-5522
122 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
123 Rynek Energii 1425-5960
124 Science Vision 0975-6175
125 Scientiae Mathematicae Japonicae 1346-0862
126 Scientific Bulletin, Series: Electronics and Computer Science 1453-1119
127 An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA) 2146-0957
128 Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1731-5417
129 SCIT Journal 0974-5076
130 Software Engineering 2229-4007
131 Speech and Language Technology 1895-0434
132 Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 1689-6300
133 STUDIA MEDIOZNAWCZE 1641-0920
134 Studia z Automatyki i Informatyki 0867-3977
135 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 0860-150X
136 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 1732-324X
137 Symulacja w Badaniach i Rozwoju 2081-6154
138 System research and information technologies 1681-6048
139 TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk 1428-6394
140 Tatra Mountains Mathematical Publications 1210-3195
141 Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn 1505-4675
142 Teledetekcja Środowiska 0071-8076
143 Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1640-1549
144 The International Journal of Organizational Innovation 1943-1813
145 The International Scientific Journal of Management Information Systems 1452-774X
146 The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 1644-9363
147 Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2072-8263
148 World Research Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 2320-3382
149 World Research Journal of Computer Architecture 2278-8514
150 World Research Journal of Human-Computer Interaction 2278-8476
151 WSEAS Transactions on Computers 1109-2750
152 WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769
153 Wybrane Problemy Inżynierskie 2083-1021
154 Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 0860-889X
155 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych 2299-3355
156 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka 0374-4817
157 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 0239-9415
158 Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński 0867-1753
159 Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 1896-396X
160 Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 1732-1166