ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENVIRONMENTAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
2 Croatian Journal of Forest Engineering 1845-5719
3 Rocznik Ochrona Środowiska 1506-218X
4 Ochrona Środowiska 1230-6169
5 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1732-9353
6 Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation 1898-8857
7 Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1426-9600
8 Architecture Civil Engineering Environment 1899-0142
9 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726
10 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
11 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1733-4381
12 Archiwum Spalania 1641-8549
13 Ars Separatoria Acta 1731-6340
14 AURA 0137-3668
15 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
16 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1895-8443
17 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2081-4224
18 BIOINFO Environment and Pollution 2249-1716
19 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 0867-583X
20 British Journal of Environment and Climate Change 2231-4784
21 Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2081-3279
22 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING 1896-1541
23 Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia 1640-9019
24 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 0137-3676
25 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
26 Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud 0137-2815
27 Ecohydrology & Hydrobiology 1642-3593
28 ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSTIES 1505-0297
29 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
30 Forum Eksploatatora 1640-8624
31 Foundations of Civil and Environmental Engineering 1642-9303
32 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 0016-5352
33 Geomatics and Environmental Engineering 1898-1135
34 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
35 Gospodarka Wodna 0017-2448
36 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
37 Górnictwo Odkrywkowe 0043-2075
38 HYDROACOUSTICS 1642-1817
39 Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas 1732-5587
40 Instal 1640-8160