ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INDUSTRIAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 0263-5577
2 European Journal of Industrial Engineering 1751-5254
3 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
4 KYBERNETES 0368-492X
5 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
6 Scientific Bulletin of the "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 1841-9267
7 Asian Journal of Applied Science and Engineering 2305-915X
8 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
9 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 0867-583X
10 Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1234-5342
11 Budownictwo i Architektura 1899-0665
12 Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X
13 CALEDONIAN JOURNAL OF ENGINEERING 1999-9496
14 Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej 0009-4919
15 Decision Science Letters 1929-5804
16 elektro.info 1642-8722
17 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
18 Gerencia Tecnológica Informática 1657-8236
19 Hydraulika i Pneumatyka 1505-3954
20 Independent Journal of Management & Production
21 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
22 APPLIED COMPUTER SCIENCE 1895-3735
23 International Journal of Industrial Engineering Computations 1923-2926
24 International Journal of Modern Manufacturing Technologies 2067-3604
25 Inżynieria Ruchu Drogowego 2084-3380
26 Izolacje 1427-6682
27 Journal of Chemical Engineering & Process Technology
28 Journal of Energy Science 1689-8338
29 JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS
30 Journal of Engineering Studies and Research 2068-7559
31 Journal of Industrial Engineering and Management 2013-8423
32 Journal of Polish CIMAC 1231-3998
33 Journal of Quality in Maintenance Engineering 1355-2511
34 Karbo 1230-0446
35 Analele Universitatii "Eftimie Murgu" Resita. Fascicula de Inginerie 1453-7397
36 Magazyn Autostrady 1730-0703
37 Management and Production Engineering Review 2080-8208
38 Management Systems in Production Engineering 2299-0461
39 Maszyny Górnicze 0209-3693
40 Mechanics and Mechanical Engineering 1428-1511