ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MANUFACTURING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 European Journal of Industrial Engineering 1751-5254
2 Review of Management and Economic Engineering 1583-624X
3 Advances in Manufacturing Science and Technology 0137-4478
4 Advances in Science and Technology - Research Journal 2080-4075
5 AGH Journal of Mining and Geoengineering 2299-257X
6 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
7 APPLIED COMPUTER SCIENCE 1895-3735
8 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
9 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 1233-9709
10 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
11 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 0867-583X
12 Computer Methods in Materials Science 1641-8581
13 Decision Science Letters 1929-5804
14 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
15 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
16 Independent Journal of Management & Production
17 International Journal of Modern Manufacturing Technologies 2067-3604
18 Inżynieria Maszyn 1426-708X
19 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 1734-8412
20 Journal of Chemical Engineering & Process Technology
21 Journal of Control Science and Engineering 2328-2231
22 Journal of Engineering Studies and Research 2068-7559
23 Journal of Machine Engineering 1895-7595
24 JOURNAL OF MECHANICAL ENGINERRING AND SCIENCES
25 Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2084-5316
26 Journal of Quality in Maintenance Engineering 1355-2511
27 Key Engineering Materials 1662-9795
28 Logistyka 1231-5478
29 Management and Production Engineering Review 2080-8208
30 Management Systems in Production Engineering 2299-0461
31 Mechanics and Mechanical Engineering 1428-1511
32 Mechanik 0025-6552
33 Napędy i Sterowanie 1507-7764
34 Obróbka Plastyczna Metali 0867-2628
35 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
36 OPAKOWANIE 0030-3348
37 Operations Research and Decisions 2081-8858
38 Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza 1426-6644
39 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 1899-3230
40 Problemy Jakości 0137-8651