ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MATERIALS SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X
3 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
4 International Journal of Nanotechnology 1475-7435
5 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
6 Cement Wapno Beton 1425-8129
7 Drewno 1644-3985
8 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 0268-1900
9 International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X
10 Przegląd Spawalnictwa 0033-2364
11 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
12 Archives of Electrical Engineering 0004-0746
13 Archivolta 1506-5928
14 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
15 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1895-8443
16 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 0137-7043
17 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 1896-7205
18 Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X
19 Applied Mechanics and Materials 1662-7482
20 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING 1896-1541
21 Challenges of modern technology 2082-2863
22 China Printing and Packaging Study 1674-5752
23 Composites Theory and Practice 2084-6096
24 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 2299-3649
25 Computer Methods in Materials Science 1641-8581
26 Constructii 1221-2709
27 Current Topics in Biophysics 2084-1892
28 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
29 ELASTOMERY 1427-3519
30 Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów 1429-7248
31 e-Preservation Science 1854-3928
32 Farby i Lakiery. Paints and Varnishes 1230-3321
33 Farmacja Polska 0014-8261
34 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738
35 Advances in Materials Science 1730-2439
36 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
37 Folia Forestalia Polonica Seria B Drzewnictwo 0071-6685
38 Frattura ed Integrità Strutturale
39 Global Engineers and Technologists Review 2231-9700
40 INCAS BULLETIN 2066-8201