ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
2 Obróbka Plastyczna Metali 0867-2628
3 Advances in Materials Science 1730-2439
4 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
7 Computer Methods in Materials Science 1641-8581
8 Frattura ed Integrità Strutturale
9 Hutnik - Wiadomości Hutnicze 1230-3534
10 Inżynieria Materiałowa 0208-6247
11 Metallurgical processes and equipment 1816-1200
12 Metallurgy and Foundry Engineering 1230-2325
13 Acta Militaria Mediaevalia 1895-4103
14 Ochrona przed Korozją 0473-7733
15 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 0137-9941
16 Prace Instytutu Odlewnictwa 1899-2439
17 Przegląd Odlewnictwa 0033-2275
18 Przegląd Spawalnictwa 0033-2364
19 Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696
20 SINTEZE DE MECANICA TEORETICA SI APLICATA 2068-6331
21 Świat Obrabiarek 1895-6564
22 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 0209-2689
23 Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 1732-0925
24 Метрологія та прилади / Metrologia ta prylady 2307-2180