ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
2 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
3 JOURNAL OF MECHANICAL ENGINERRING AND SCIENCES
4 BioTechnologia 0860-7796
5 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
6 British Biotechnology Journal 2231-2927
7 China Printing and Packaging Study 1674-5752
8 Current Topics in Biophysics 2084-1892
9 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
10 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
11 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
12 INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE AND MECHANICAL ENGINEERING 2229-8649
13 International Journal of Biomedical Research
14 International Journal of Microelectronics and Computer Science 2080-8755
15 International Journal of Research in Chemistry and Environment (IJRCE)
16 Inżynieria Materiałowa 0208-6247
17 Inżynieria Powierzchni 1426-1723
18 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027
19 Archives of Electrical Engineering 0004-0746
20 JOURNAL OF NANOMEDICINE & NANOTECHNOLOGY 2157-7439
21 Journal of Telecommunications and Information Technology 1509-4553
22 Materiały Budowlane 0137-2971
23 Materiały Ceramiczne 1505-1269
24 Nanotechnology and Nanoscience 0976-7630
25 Nonlinear Biomedical Physics
26 Obróbka Plastyczna Metali 0867-2628
27 Advances in Materials Science 1730-2439
28 Postępy Fizyki 0032-5430
29 Prace Instytutu Elektrotechniki 0032-6216
30 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 0137-9941
31 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B 0084-3024
32 Rynek Polskiej Nafty i Gazu 1896-4702
33 Świat Obrabiarek 1895-6564
34 Techniczne Wyroby Włókiennicze 1230-7491
35 TRIBOLOGIA 0208-7774
36 Usak University Journal of Material Sciences 2147-2785
37 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654