ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MARINE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 中国舰船研究 1673-3185
3 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
4 Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond 0973-2136
5 HYDROACOUSTICS 1642-1817
6 Journal of KONES 1231-4005
7 JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 1844-6116
8 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726
9 Journal of Polish CIMAC 1231-3998
10 Polish Hyperbaric Research 1734-7009
11 Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 1730-1114
12 Reliability: Theory & Applications 1932-2321
13 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1231-188X
14 TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2083-6473
15 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 1733-8670