ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CLINICAL CHEMISTRY 0009-9147
2 Translational Research 1931-5244
3 CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES 1040-8363
4 ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 0003-9985
5 Clinica Chimica Acta 0009-8981
6 CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 1434-6621
7 Biochemia Medica 1330-0962
8 Advances in Clinical Chemistry 0065-2423
9 SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY 0740-2570
10 CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY 1552-4949
11 THERAPEUTIC DRUG MONITORING 0163-4356
12 ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY 0004-5632
13 CLINICAL BIOCHEMISTRY 0009-9120
14 APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY 1062-3345
15 Archives of Medical Science 1734-1922
16 Biomedical Signal Processing and Control 1746-8094
17 CLINICS IN LABORATORY MEDICINE 0272-2712
18 Korean Journal of Laboratory Medicine 1598-6535
19 BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 0967-4845
20 PHARMACEUTICAL BIOLOGY 1388-0209
21 Clinical Laboratory 1433-6510
22 DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 8755-1039
23 JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS 0887-8013
24 ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE 0091-7370
25 JOURNAL OF IMMUNOASSAY & IMMUNOCHEMISTRY 1532-1819
26 Labmedicine 0007-5027
27 ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE 0003-3898
28 ACTA BIOQUIMICA CLINICA LATINOAMERICANA 0325-2957
29 Immuno-analyse & Biologie specialisee 0923-2532
30 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
31 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
32 Prawo i Medycyna 1506-8757
33 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
34 Polimery w Medycynie 0370-0747
35 World Research Journal of Applied Medicinal Chemistry 2230-9314
36 Zakażenia 1644-4957
37 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158
38 Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2224-6150
39 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624
40 North American Journal of Medical Sciences