ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HEALTH POLICY & SERVICES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Medica Transilvanica 1453-1968
2 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361
3 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
4 Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors 0137-4990
5 Giornale Italiano di Psicopatologia 1592-1107
6 Health Culture and Society 2161-6590
7 International Journal of Ecology and Development 0973-7308
8 International Journal of Public Health and Human Rights 2277-6052
9 Journal MEDICINA STOMATOLOGIĂ 1857-1328
10 Journal of Community Medicine 0973-2454
11 journal of health 2228-7183
12 LASE Journal of Sport Science 1691-7669
13 Medycyna Sportowa 1232-406X
14 Medyczna Wokanda 2081-4143
15 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
16 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
17 Physical education, sport and culture of health in modern society 2220-7481
18 Polityka Zdrowotna 1734-221X
19 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1643-3203
20 Postępy Psychiatrii i Neurologii 1230-2813
21 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
22 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias 1899-2706
23 Problems of tourism and recreation 2084-5162
24 Problemy Higieny i Epidemiologii 1895-4316
25 Problemy turystyki i rekreacji 2084-5154
26 Procedia - Social and Behavioral Sciences
27 Progress in Health Sciences 2083-1617
28 Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia 1643-319X
29 Serwis Informacyjny NARKOMANIA 1233-9318
30 Służba Zdrowia 0137-8686
31 STUDIA SPOŁECZNE 2081-0008
32 Suicydologia 1895-3786
33 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
34 The Journal of the Egyptian Public Health Association 0013-2446
35 Zdrowie Publiczne 0044-2011
36 Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 1731-7398
37 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158