ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
2 CRYPTOLOGIA 0161-1194
3 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
4 Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 1230-1159
5 Archiwista Polski 1425-9893
6 Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 0860-1844
7 ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635
8 Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia 1640-9019
9 Colloquia Theologica Ottoniana 1731-0555
10 Acta Medicorum Polonorum 2083-0343
11 Do-so-mo 1732-7636
12 EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 1895-4421
13 Episteme (UKSW) 2081-4801
14 Estetyka i Krytyka 1643-1243
15 Euro-Facta 2080-7317
16 Filo-Sofija 1642-3267
17 Filozofia Nauki 1230-6894
18 Filozoficzne Aspekty Genezy
19 Folia Historica Cracoviensia 0867-8294
20 Folia Philosophica 1231-0913
21 Gazi Akademik Bakış 1307-9778
22 Historyka. Studia Metodologiczne 0073-277X
23 HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY 1896-1770
24 Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski 2080-8011
25 Almanach Historyczny 1642-4530
26 International Journal of Advanced System and Social Engineering Research.
27 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
28 Interstitio East European Review of Historical and Cultural Anthropology 1857-047X
29 Istorični Studiї Violins'kogo Nacional'nogo Universitetu 9789-6632
30 Journal of History Research 2159-550X
31 Katowice. W rocznicę uzyskania praw miejskich 2084-5510
32 KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija. 2080-3532
33 KRONOS PHILOSOPHICAL JOURNAL
34 Kultura Europy Środkowej 2084-0705
35 KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA 1898-7265
36 Kultura i Polityka 1899-4466
37 Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society] 0023-5172
38 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 0023-589X
39 Lectiones & Acroases Philosophicae 2082-9221
40 Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 1689-5002