ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Militaria Mediaevalia 1895-4103
2 Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia 0860-0716
3 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2081-1853
4 Artibus et Historiae 0391-9064
5 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 0006-3940
6 BIULETYN HISTORII POGRANICZA 1641-0033
7 Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura 1898-4614
8 Filo-Sofija 1642-3267
9 Kultura Europy Środkowej 2084-0705
10 Lectiones & Acroases Philosophicae 2082-9221
11 Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich 2082-6184
12 Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars 1234-4214
13 Łódzkie Studia Teologiczne 1231-1634
14 Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 2083-8530
15 Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki 1729-360X
16 Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 0867-2008
17 PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. 2084-6045
18 Przegląd Historyczny 0033-2186
19 Przegląd Tomistyczny 0860-0015
20 Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1896-4133
21 Res Historica 2082-6060
22 Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261
23 Roczniki humanistyczne 0035-7707
24 Slavia Antiqua 0080-9993
25 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2084-140X
26 Studia Historyczne 0025-1429
27 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 1733-0335
28 Stuidia Antyczne i Mediewistyczne 0039-3231
29 Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ 2082-0984
30 Wiadomości Numizmatyczne 0043-5155
31 Wieki Stare i Nowe 1899-1556
32 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 1897-0788