ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LITERARY REVIEWS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Neophilologica 0567-784X
2 Acta Neophilologica 1509-1619
3 ACTA POLONO-RUTHENICA 1427-549X
4 Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia 0137-1150
5 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
6 Arcana : kultura, historia, polityka 1233-6882
7 Colloquia Litteraria 1896-3455
8 Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2196-8403
9 DIALOGUES FRANCOPHONES 1224-7073
10 Dydaktyka Literatury 0324-8682
11 "Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom 1895-4197
12 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
13 Journal of Education Culture and Society 2081-1640
14 Journal of Literature and Art Studies 2159-5836
15 Kwartalnik Opolski 0023-592X
16 LITERACJE 1730-8623
17 Literaturoznawstwo 1897-340X
18 Modern Turkish Literature Researches 1308-8203
19 Ogród. Kwartalnik Humanistyczny 0867-4205
20 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 1733-165X
21 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE 1898-1593
22 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1233-8680
23 Prace Literackie 0079-4767
24 Prace Polonistyczne 0079-4791
25 Przekładaniec 1425-6851
26 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
27 Roczniki humanistyczne 0035-7707
28 Romanica Wratislaviensia 0557-2665
29 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
30 Slavia Orientalis 0037-6744
31 Strony : Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne 1233-1805
32 Studia i Szkice Slawistyczne 1644-4191
33 Studia Norwidiana 0860-0562
34 Studia romanica posnaniensia 0137-2475
35 "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2084-7963
36 Tematy i Konteksty 2299-8365
37 "Tematy i Konteksty" ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury") 1643-0522
38 Türkiyat Mecmuası 0085-7432
39 WIELOGŁOS. PISMO WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ 1897-1962
40 XLinguae.eu European Scientific Language Review 1337-8384