ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LITERARY REVIEWS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Yearbook of Conrad Studies (Poland) 1899-3028
42 Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 0208-5011
43 Zagłada Żydów. Studia i Materiały 1895-247X
44 ZBLIŻENIA INTERKULTUROWE. POLSKA - NIEMCY - EUROPA 1897-9718
45 Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne 1731-2221
46 Żyć Karmelem w Świecie. Kwartalnik Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i Laikatu Karmelitańskiego 1505-9804