ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LITERARY THEORY & CRITICISM


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Neophilologica 0567-784X
2 Acta Neophilologica 1509-1619
3 ACTA POLONO-RUTHENICA 1427-549X
4 Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 1427-9665
5 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1505-9057
6 Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica 1427-9681
7 Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia 0860-0716
8 AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK 0208-6220
9 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
10 Anglica Wratislaviensia 0301-7966
11 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2081-1853
12 Archiwum Emigracji 2084-3550
13 ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635
14 Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 1732-1220
15 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515
16 Białostockie Studia Literaturoznawcze 2082-9701
17 Brno Studies in English 0524-6881
18 Colloquia Litteraria 1896-3455
19 Cracow Indological Studies 1732-0917
20 Czas Kultury 0867-2148
21 DIALOGUES FRANCOPHONES 1224-7073
22 Dydaktyka Literatury 0324-8682
23 "Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom 1895-4197
24 Estetyka i Krytyka 1643-1243
25 ESTUDIOS HISPANICOS 0239-6661
26 Estudios Hispánicos 2084-2546
27 FA-art. Kwartalnik Literacki 1231-0158
28 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
29 Germanica Wratislaviensia. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. 0435-5865
30 Interactions: Ege Journal of British and American Studies 1300-574X
31 InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 1689-6637
32 Italica Wratislaviensia 2084-4514
33 Konteksty Kultury 2083-7658
34 KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA 1897-1555
35 Language and Literature-European Landmarks of Identity 1843-1577
36 LITERACJE 1730-8623
37 Literary and Language Studies of Warsaw 2083-120X
38 Literaturoznawstwo 1897-340X
39 LITTERARIA COPERNICANA 1899-315X
40 LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 0137-4699