ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOMATERIALS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X
2 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
3 Journal of Materials Science and Engineering: A 2161-6213
4 Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów 1429-7248
5 Farmacja Polska 0014-8261
6 Composites Theory and Practice 2084-6096
7 International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 0976-2612
8 Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały 1644-0420
9 Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering 1734-8412
10 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027
11 Journal of Biomimetics, Biomaterials, and Tissue Engineering 1662-1018
12 Journal of Isfahan Dental School 1735-255X
13 Current Topics in Biophysics 2084-1892
14 Journal of Materials Science and Engineering: B 2161-6221
15 Kompozyty 1641-8611
16 Machine Dynamics Research 2080-9948
17 Materiały Ceramiczne 1505-1269
18 Polimery w Medycynie 0370-0747
19 Postępy Fizyki 0032-5430
20 Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives 1896-5644
21 Szkło i Ceramika 0039-8144
22 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
23 World Research Journal of Biomaterials 2278-7046
24 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654