ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SPORT SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 1056-6716
42 High Altitude Medicine & Biology 1527-0297
43 MOTOR CONTROL 1087-1640
44 CLINICS IN SPORTS MEDICINE 0278-5919
45 WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE 1080-6032
46 Sports Biomechanics 1476-3141
47 JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 1041-3200
48 Journal of Human Kinetics 1640-5544
49 Journal of Sports Science and Medicine 1303-2968
50 QUEST 0033-6297
51 JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS 1065-8483
52 JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS 0022-4707
53 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X
54 SPORT PSYCHOLOGIST 0888-4781
55 AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 0095-6562
56 Biology of Sport 0860-021X
57 SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL 0741-1235
58 JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION 0273-5024
59 JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 0888-4773
60 JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 1053-8127
61 STRENGTH AND CONDITIONING JOURNAL 1524-1602
62 ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE 0959-3020
63 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 0047-0767
64 Journal of Exercise Science & Fitness 1728-869X
65 SPORTVERLETZUNG-SPORTSCHADEN 0932-0555
66 PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN 0940-6689
67 SCIENCE & SPORTS 0765-1597
68 ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL 1091-5397
69 MEDICINA DELLO SPORT 0025-7826
70 OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE 1060-1872
71 ATHLETIC THERAPY TODAY 1078-7895
72 Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 1230-3178
73 Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine 1800-8755
74 Medycyna Sportowa 1232-406X
75 Medicina Sportiva Practica 1640-0143
76 Medicina Sportiva
77 LASE Journal of Sport Science 1691-7669
78 Kultura Fizyczna 0137-7671
79 Journal of Combat Sports and Martial Arts 2081-5735
80 International Journal of Physical Education, Health and Social Science