ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EMERGENCY MEDICINE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE 0196-0644
2 RESUSCITATION 0300-9572
3 INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED 0020-1383
4 Academic Emergency Medicine 1069-6563
5 EMERGENCY MEDICINE JOURNAL 1472-0205
6 Prehospital Emergency Care 1090-3127
7 Acta Otorhinolaryngologica Italica 0392-100X
8 European Journal of Emergency Medicine 0969-9546
9 Emergency Medicine Australasia 1742-6731
10 AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 0735-6757
11 Cardiology Journal 1897-5593
12 Pediatric Emergency Care 0749-5161
13 JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 0736-4679
14 Journal of Emergency Nursing 0099-1767
15 EMERGENCY MEDICINE CLINICS OF NORTH AMERICA 0733-8627
16 UNFALLCHIRURG 0177-5537
17 Notfall & Rettungsmedizin 1434-6222
18 HIPPOKRATIA 1108-4189
19 European Journal of Trauma and Emergency Surgery 1863-9933
20 Notarzt 0177-2309
21 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 1306-696X
22 Signa Vitae 1334-5605
23 Na Ratunek 1896-8546
24 Anestezjologia i Ratownictwo 1898-0732
25 Polski Merkuriusz Lekarski 1426-9686
26 Ostry dyżur 1898-3316
27 Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis 2084-3607
28 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
29 Medical Science and Technology
30 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
31 Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) 2299-9140
32 Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2278-4748
33 Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712
34 Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522
35 Journal of Clinical Research Letters 0976-7061
36 Ultrasonografia 1429-7930
37 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089