ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: OCEAN


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 Journal of Polish CIMAC 1231-3998
3 Journal of Hohai University(Natural Sciences) 1000-1980
4 中国舰船研究 1673-3185
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 Journal of Shipping and Ocean Engineering 2159-5887
7 Reliability: Theory & Applications 1932-2321
8 Water Science and Engineering 1674-2370