ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ATOMIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246
2 Nukleonika. International Journal of Nuclear Research 0029-5922
3 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
4 International Journal of Molecular Biology 0976-0482
5 International Review of PHYSICS (IREPHY) 1971-680X
6 Journal of Physical Science and Application 2159-5348
7 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
8 Physical Review & Research International 2231-1815
9 Postępy Fizyki 0032-5430
10 Postępy Techniki Jądrowej 0551-6846
11 Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź 1505-1013
12 World Research Journal of Applied Physics 0976-7673