ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CONDENSED MATTER


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246
2 Photoelectronics 0235-2435
3 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
4 Journal of Physical Science and Application 2159-5348
5 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
6 Postępy Fizyki 0032-5430
7 Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź 1505-1013
8 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 1897-7421