ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NUCLEAR


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Nukleonika. International Journal of Nuclear Research 0029-5922
2 Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1425-4689
3 International Review of PHYSICS (IREPHY) 1971-680X
4 Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 1899-2358
5 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
6 Postępy Fizyki 0032-5430
7 Postępy Techniki Jądrowej 0551-6846
8 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1507-1367
9 World Journal of Nuclear Science and Technology 2161-6795