ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 0143-3369
3 International Journal of Heavy Vehicle Systems 1744-232X
4 Pojazdy Szynowe 0138-0370
5 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 1509-5878
6 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
7 Combustion Engines 0138-0346
8 Drogownictwo 0012-6357
9 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738
10 INCAS BULLETIN 2066-8201
11 Infrastruktura Transportu 1899-0622
12 中国舰船研究 1673-3185
13 Archives of Transport 0866-9546
14 Journal of Industrial Engineering and Management 2013-8423
15 JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 1844-6116
16 Journal of Mechanical and Transport Engineering 2300-3596
17 Advanced Logistic Systems 1789-2198
18 Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2084-5316
19 Journal of Traffic and Transportation Engineering 2328-2142
20 Logistyka 1231-5478
21 Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 1505-3520
22 Archives of Transport System Telematics 1899-8208
23 Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 1429-6675
24 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669
25 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 1230-9265
26 Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 1730-1114
27 Problemy Kolejnictwa 0552-2145
28 Przegląd Komunikacyjny 0033-2232
29 Research in Logistics & Production 2083-4942
30 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
31 The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji 1234-754X
32 Total Logistic Management 1689-5959
33 TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2083-6473
34 Transport Problems 1896-0596
35 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489
36 Transport Samochodowy 1731-2795
37 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829
38 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 1733-8670
39 Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska 1642-347X
40 Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska 0209-3324