ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ALLERGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 0091-6749
2 Allergy 0105-4538
3 CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY 1080-0549
4 CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 0954-7894
5 CONTACT DERMATITIS 0105-1873
6 Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 1528-4050
7 ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS 1088-5412
8 Current Allergy and Asthma Reports 1529-7322
9 International Archives of Allergy and Immunology 1018-2438
10 ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY 1081-1206
11 JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 1018-9068
12 IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA 0889-8561
13 JOURNAL OF ASTHMA 0277-0903
14 ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA 0301-0546
15 Annals of Agricultural and Environmental Medicine 1232-1966
16 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502
17 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 0125-877X
18 Postępy Dermatologii i Alergologii 1642-395X
19 Revue Francaise d Allergologie 1877-0320
20 ALLERGOLOGIE 0344-5062
21 Postępy Kosmetologii 2081-2949
22 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
23 Pneumonologia i Alergologia Polska 0867-7077
24 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 1505-7054
25 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
26 Journal of Pediatrics Review 2322-4398
27 Journal of AIDS & Clinical Research
28 International Review of Allergology and Clinical Immunology in Family Medicine 1232-9142
29 Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 1897-4163
30 Dermatologia Po Dyplomie 2081-0105
31 Dermatologia Estetyczna 1507-661X
32 Dermatologia Dziecięca 2082-999X
33 Czasopismo Aptekarskie 1233-2755
34 Alergoprofil 1734-7572
35 Alergologia Współczesna Info 1896-8120
36 Alergologia Wspólczesna 1507-6989
37 Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny 1427-3101
38 Alergia 1641-5728
39 Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1506-2759