ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Folia Histochemica et Cytobiologica 0239-8508
2 Central European Journal of Energetic Materials 1733-7178
3 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0001-6837
4 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
5 Cement Wapno Beton 1425-8129
6 NOTES KONSERWATORSKI 1509-5681
7 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA, Chemia 0137-6853
8 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
9 Archiwum Spalania 1641-8549
10 Ars Separatoria Acta 1731-6340
11 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
12 AutoElektro 1640-3924
13 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1895-8443
14 BIOINFO Drug targets 2249-1759
15 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865
16 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
17 Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18 British Journal of Pharmaceutical Research 2231-2919
19 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0365-9445
20 Camera Separatoria 2083-6392
21 Camera Separatoria
22 Analityka : nauka i praktyka 1509-4650
23 AMERICAN JOURNAL OF PHARMTECH RESEARCH 2249-3387
24 Challenges of modern technology 2082-2863
25 CHEMIK nauka-technika-rynek 0009-2886
26 Chemistry. Environment. Biotechnology. 2083-7097
27 Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia 1640-9019
28 China Printing and Packaging Study 1674-5752
29 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
30 Computational Methods in Science and Technology 1505-0602
31 Current Chemistry Letters 1927-7296
32 Current Topics in Biophysics 2084-1892
33 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
34 Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043
35 Ecological Chemistry and Engineering. A 1898-6188
36 Ekologia i Technika 1230-462X
37 e-Preservation Science 1854-3928
38 European Journal of Medicinal Plants 2231-0894
39 Farmacja Polska 0014-8261
40 American Chemical Science Journal 2249-0205