ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MEDICINAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Folia Histochemica et Cytobiologica 0239-8508
2 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0001-6837
3 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIO-SCIENCE
4 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
5 Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6 British Journal of Pharmaceutical Research 2231-2919
7 Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043
8 European Journal of Medicinal Plants 2231-0894
9 Farmacja Polska 0014-8261
10 AMERICAN JOURNAL OF PHARMTECH RESEARCH 2249-3387
11 Herba Polonica 0018-0599
12 In Vitro Explorer - Przegląd Medycyny Laboratoryjnej 1732-9752
13 International Journal of Biochemistry Research & Review 2231-086X
14 International Journal of Drug Discovery 0975-4423
15 International Journal of Innovations in Pharmaceutical Sciences
16 International Journal of Pharmaceutical Chemistry
17 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Pharmacia, sectio DDD 0867-0609
18 International Journal of Pharmacy
19 International Journal of Phytopharmacy
20 Journal of Biological and Chemical Research 0970-4973
21 Journal of Oral & Maxillofacial Research 2029-283X
22 Journal of Pharma Research (JPR) 2319-5622
23 Journal of Scientific Research in Pharmacy (JSRP) 2277-9469
24 Laboratorinė Medicina 1392-6470
25 Medical Science Monitor Basic Research 2325-4394
26 Mediterranean Journal of Chemistry
27 PhytoChem & BioSub Journal
28 Polish Journal of Cosmetology 1731-0083
29 Scientia Pharmaceutica 0036-8709
30 Wiadomości Chemiczne 0043-5104
31 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
32 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2278-4357
33 World Research Journal of Applied Medicinal Chemistry 2230-9314