ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ORGANIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 0001-6837
2 International Review of Chemical Engineering - Rapid Communications (IRECHE) 2035-1755
3 AMERICAN JOURNAL OF PHARMTECH RESEARCH 2249-3387
4 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
5 International Journal of Advances in Pharmaceutical Analysis
6 International Research Journal of Pure and Applied Chemistry 2231-3443
7 American Chemical Science Journal 2249-0205
8 Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1934-7375
9 Journal of Chromatography & Seperation Techniques
10 Mediterranean Journal of Chemistry
11 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
12 World Research Journal of Organic Chemistry 2320-3374
13 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654