ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
2 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
3 Postępy Mikrobiologii 0079-4252
4 Postępy Biochemii 0032-5422
5 Annals of West University of Timişoara, series of Biology 1582-3830
6 Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1426-9600
7 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
8 BIOINFO Drug targets 2249-1759
9 BIOINFO Journal of Proteomics 2249-1651
10 BioTechnologia 0860-7796
11 Biotechnology and Food Science 2084-0136
12 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 0373-7837
13 British Biotechnology Journal 2231-2927
14 Challenges of modern technology 2082-2863
15 CHEMIK nauka-technika-rynek 0009-2886
16 Chemistry. Environment. Biotechnology. 2083-7097
17 Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej 0009-4919
18 Czynniki Ryzyka 1232-7808
19 Environmental Biotechnology 1734-4964
20 Acta Scientiarum Polonorum - Biotechnologia 1644-065X
21 Forum Eksploatatora 1640-8624
22 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 0016-5352
23 Gazeta Cukrownicza 0016-5395
24 GERF Bulletin of Biosciences
25 Herba Polonica 0018-0599
26 HortFlora Research Spectrum 2250-2823
27 International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 0976-2612
28 International Journal of Agriculture and Biosciences (IJAB) 2305-6622
29 International Journal of Biotechnology Applications 0975-2943
30 International Journal of Biotechnology, Chemical & Environmental Engineering 2278-0696
31 International Journal of Healthcare & Biomedical Research
32 International Journal of Microbiology Research 0975-5276
33 International Journal of Molecular and Cellular Medicine 2251-9637
34 International Journal of Pharma Bioscience and Technology
35 International Journal of Systems Biology 0975-2900
36 Inżynieria i Ochrona Środowiska 1505-3695
37 Journal of Analytical Techniques 0976-769X
38 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027
39 Journal of Biomedical and Bioengineering 0976-8084
40 Journal of BioScience and Biotechnology 1314-6238