ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Journal of Biotech Research 1944-3285
42 Journal of Biotechnology & Biomaterials
43 Journal of Biotechnology Letters 0976-7045
44 Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 2320-8694
45 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
46 Journal of Horticultural Research 2300-5009
47 Journal of Microbial & Biochemical Technology
48 Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology
49 Journal of Plant Protection Research 1427-4345
50 Journal of Stem Cell Research & Therapy
51 LUCRARI STIINTIFICE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII 1221-5287
52 Nauki Inżynierskie i Technologie 2080-5985
53 Nowości Warzywnicze 0208-6255
54 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
55 Online Journal of BioSciences and Informatics
56 Polish Journal of Agronomy 2081-2787
57 Advances in Bioresearch 0976-4585
58 Annals. Food Science and Technology 2065-2828
59 Advances in Agricultural Sciences 1230-1353
60 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2083-5809
61 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN 1509-0760
62 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION, FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRY 0137-2645
63 Roczniki Naukowe Zootechniki 0137-1657
64 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
65 WIADOMOŚCI ZOOTECHNICZNE 1731-8068
66 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
67 World Journal of Pharmaceutical Research 2277-7105
68 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2278-4357
69 World Research Journal of Antimicrobial Agents 2320-3390
70 World Research Journal of Peptide and Protein 2278-4586
71 WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 1109-9518
72 Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 2300-5882
73 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
74 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654
75 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 0084-5477
76 Мікробіологія і біотехнологія 2076-0558
77 Наукові праці Національного університету харчових технологій 2225-2924