ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CIVIL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Civil Engineering and Management 1392-3730
2 Earthquakes and Structures 2092-7614
3 Reports on Geodesy 0867-3179
4 Architecture Civil Engineering Environment 1899-0142
5 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
6 Archives of Civil Engineering 1230-2945
7 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726
8 Archivolta 1506-5928
9 Archiwum Energetyki 0066-684X
10 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 1897-4007
11 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
12 Budownictwo i Architektura 1899-0665
13 Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2081-3279
14 Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X
15 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING 1896-1541
16 Civil and Environmental Engineering Reports 2080-5187
17 Constructii 1221-2709
18 Czasopismo Techniczne 0011-4561
19 Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi 1309-8640
20 Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum 1644-0668
21 EGITANIA SCIENCIA 1646-8848
22 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
23 Foundations of Civil and Environmental Engineering 1642-9303
24 Frattura ed Integrità Strutturale
25 Geodesy and Cartography 2029-6991
26 Geomatics and Environmental Engineering 1898-1135
27 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
28 International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 1524-5845
29 International Journal of Earth Sciences and Engineering 0974-5904
30 International Journal of Ecology and Development 0973-7308
31 International Journal of Engineering Research
32 INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE & APPLIED RESEARCH IN ENGINEERING & TECHNOLOGY
33 International Journal of Research in Chemistry and Environment (IJRCE)
34 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY
35 International Review of Civil Engineering (IRECE) 2036-9913
36 Inżynieria i Budownictwo 0021-0315
37 Inżynieria Morska i Geotechnika 0867-4299
38 Journal of Applied Sciences 1812-5654
39 Journal of Civil Engineering and Architecture 1934-7359
40 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA 1644-0633