ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: REMOTE SENSING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 0034-4257
2 IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 0196-2892
3 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 0303-2434
4 International Journal of Digital Earth 1753-8947
5 ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 0924-2716
6 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 1939-1404
7 GPS SOLUTIONS 1080-5370
8 JOURNAL OF GEODESY 0949-7714
9 IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 1545-598X
10 GIScience & Remote Sensing 1548-1603
11 CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING 1712-7971
12 INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 0143-1161
13 PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING 0099-1112
14 RADIO SCIENCE 0048-6604
15 MARINE GEODESY 0149-0419
16 Journal of Applied Remote Sensing 1931-3195
17 PHOTOGRAMMETRIC RECORD 0031-868X
18 Image Analysis and Stereology 1580-3139
19 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
20 Journal of Spatial Science 1449-8596
21 SURVEY REVIEW 0039-6265
22 Teledetekcja Środowiska 0071-8076
23 Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 1731-5522
24 Reports on Geodesy 0867-3179
25 Postępy Fizyki 0032-5430
26 HYDROACOUSTICS 1642-1817
27 Geoinformation Issues 1689-6440
28 Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki 1642-2511
29 Geodesy and Cartography 2080-6736
30 British Journal of Environment and Climate Change 2231-4784
31 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
32 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
33 Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum 1644-0668