ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HORTICULTURE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 0040-5752
2 Tree Genetics & Genomes 1614-2942
3 MOLECULAR BREEDING 1380-3743
4 POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 0925-5214
5 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
6 AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 1322-7130
7 European Journal of Plant Pathology 0929-1873
8 AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 0002-9254
9 EUPHYTICA 0014-2336
10 SCIENTIA HORTICULTURAE 0304-4238
11 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE 0003-1062
12 HORTSCIENCE 0018-5345
13 JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE 1882-3351
14 VITIS 0042-7500
15 BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE 0144-8765
16 HORTTECHNOLOGY 1063-0198
17 JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN 1151-0285
18 NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE 0114-0671
19 HORTICULTURAL SCIENCE 0862-867X
20 Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 1644-0692
21 JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 1462-0316
22 SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 0251-0952
23 Revista Brasileira de Fruticultura 0100-2945
24 JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY 1527-3741
25 Propagation of Ornamental Plants 1311-9109
26 Korean Journal of Horticultural Science & Technology 1226-8763
27 Horticultura Brasileira 0102-0536
28 EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 1611-4426
29 Erwerbs-Obstbau 0014-0309
30 Indian Journal of Horticulture 0972-8538
31 Herba Polonica 0018-0599
32 Journal of Horticulture Letters 0976-9943
33 Journal of Horticultural Research 2300-5009
34 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
35 HortFlora Research Spectrum 2250-2823
36 Lucrări ştiinţifice 1454-7376
37 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 1642-686X
38 Nauka Przyroda Technologie 1897-7820
39 Folia Horticulturae 0867-1761
40 Colloquium Biometricum 1896-7701