ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: DEMOGRAPHY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 DEMOGRAPHY 0070-3370
2 PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 1538-6341
3 POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY 0032-4728
4 International Perspectives on Sexual and Reproductive Health 1944-0391
5 Population Space and Place 1544-8444
6 POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 0098-7921
7 EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE 0168-6577
8 POPULATION AND ENVIRONMENT 0199-0039
9 STUDIES IN FAMILY PLANNING 0039-3665
10 JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE 0021-9320
11 JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X
12 Demographic Research 1435-9871
13 JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS 0933-1433
14 INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW 0197-9183
15 POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW 0167-5923
16 INTERNATIONAL MIGRATION 0020-7985
17 POPULATION 0032-4663
18 Journal of Refugee Studies 0951-6328
19 Asian and Pacific Migration Journal 0117-1968
20 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
21 EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW 1388-364X
22 Argumenta Oeconomica 1233-5835
23 Területi Statisztika 0018-7828
24 Studia Demograficzne 0039-3134
25 Studia Obszarów Wiejskich 1642-4689
26 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
27 Studia Antiqua et Archaeologica 1224-2284
28 Wiadomości Statystyczne 0043-518X
29 Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin seria geograficzno-turystyczna 1689-8982
30 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
31 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158
32 Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2225-6407
33 STATISTICS IN TRANSITION 1234-7655
34 Spotkania Europejskie 1689-6165
35 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 1232-4671
36 Roczniki humanistyczne 0035-7707
37 Przegląd Geograficzny 0033-2143
38 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias 1899-2706
39 Nauki Społeczne 2080-6019
40 Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich 2082-6184