ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PAPER & WOOD


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Drewno 1644-3985
2 INTERCATHEDRA 1640-3622
3 Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1644-0722
4 Folia Forestalia Polonica Seria B Drzewnictwo 0071-6685
5 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
6 NOTES KONSERWATORSKI 1509-5681
7 OPAKOWANIE 0030-3348
8 Przegląd Leśniczy 0867-7468
9 Przegląd Papierniczy 0033-2291