ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
2 JOURNAL OF POULTRY SCIENCE 1346-7395
3 Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 1230-0322
4 ZYWNOSC-Nauka Technologia Jakosc 1425-6959
5 Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
6 Annals. Food Science and Technology 2065-2828
7 Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1426-9600
8 Biotechnology and Food Science 2084-0136
9 Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 1644-0684
10 Camera Separatoria 2083-6392
11 Camera Separatoria
12 Chemistry. Environment. Biotechnology. 2083-7097
13 Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej 0009-4919
14 ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSTIES 1505-0297
15 European Journal of Food Research & Review 2231-0878
16 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 2081-1284
17 Food science and Technology Letters 0976-982X
18 Gazeta Cukrownicza 0016-5395
19 Gospodarka Mięsna 0367-4916
20 International Journal of Chemical Sciences and Applications 0976-2590
21 Inżynieria i Aparatura Chemiczna 0368-0827
22 Journal of Advanced Bioinformatics Applications and Research. 0976-2604
23 Journal of Bioequivalence & Bioavailability
24 Journal of Food Processing & Technology
25 Journal of Food Science and Engineering 2159-5828
26 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
27 journal of health 2228-7183
28 Journal of Horticultural Research 2300-5009
29 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica 0239-4243
30 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura 1233-2127
31 Lucrari Stiintifice - Seria Zootehnie 1454-7368
32 Nauka Przyroda Technologie 1897-7820
33 Nauki Inżynierskie i Technologie 2080-5985
34 Nowości Warzywnicze 0208-6255
35 Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS)
36 POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES 1643-9953
37 Postępy Kosmetologii 2081-2949
38 Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2083-5809
39 Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 0867-793X
40 Potravinárstvo 1338-0230