ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Problemy Higieny i Epidemiologii 1895-4316
42 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION, FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRY 0137-2645
43 Przemysł Spożywczy 0033-250X
44 ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO 1733-7305
45 SANITARNO INŽENIRSTVO 1854-0678
46 Spanish Journal of Rural Development 2171-1216
47 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1231-188X
48 Technologia i Jakość Wyrobów 0867-7824
49 The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 1338-5178
50 TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE 1733-747X
51 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
52 Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 1644-1818
53 Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 2300-5882
54 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
55 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 0084-5477
56 ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 1644-0730
57 Наукові праці Національного університету харчових технологій 2225-2924