ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: REHABILITATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Postępy Rehabilitacji 0860-6161
82 Postępy Kosmetologii 2081-2949
83 Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny 1230-8013
84 Physical education, sport and culture of health in modern society 2220-7481
85 Pediatria Polska 0031-3939
86 Palestrica Mileniului III - Civilizatie si Sport 1582-1943
87 Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny 1643-658X
88 Journal of Physiotherapy 0004-9514
89 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 1896-3862
90 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
91 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 1509-3492
92 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1642-1981
93 Medycyna Sportowa 1232-406X
94 Medycyna Manualna 1428-0604
95 Medicina Sportiva Suplement 1734-9176
96 Medicina Sportiva Practica 1640-0143
97 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0239-4375
98 Medicina Sportiva
99 Logopedia 0459-6935
100 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
101 Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043
102 Journal of Hearing Science 2083-389X
103 Journal of Health Sciences BA 2232-7576
104 Journal of Combat Sports and Martial Arts 2081-5735
105 International Journal of Physical Education, Health and Social Science
106 Scoliosis 1748-7161
107 Social Welfare Interdisciplinary Approach 2029-7424
108 International Journal of Advances in Psychology Research
109 Indian Journal of Basic & Applied Medical Research 2250-284X
110 Forum Logopedyczne 1732-1301
111 EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 1547-0350
112 Fizjoterapia Polska 1642-0136
113 Fizjoterapia 1230-8323
114 Człowiek i Zdrowie 2082-7288
115 Reumatologia 0034-6233
116 Acta Neuropsychologica 1730-7503
117 Studies in Physical Culture & Tourism 0867-1079
118 Szkoła Specjalna 0137-818X
119 Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya i sportu 1992-7908
120 Acta Elbingensia 1730-9980