ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ART


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ABC Journal of Advanced Research 2304-2621
2 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986
3 Acta Militaria Mediaevalia 1895-4103
4 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 0208-533X
5 AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK 0208-6220
6 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
7 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes 1732-1352
8 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325
9 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 1223-1088
10 Architecturae et Artibus 2080-9638
11 Architektura Krajobrazu 1641-5159
12 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766
13 Archiwum Emigracji 2084-3550
14 Art Inquiry. Recherches sur les arts 1641-9278
15 Artibus et Historiae 0391-9064
16 Artium Quaestiones 0239-202X
17 Artluk 1896-3676
18 Aspekty Muzyki 2082-6044
19 ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 1732-6125
20 BIULETYN NUMIZMATYCZNY 0006-4017
21 Biuletyn Sztuki Projektowania 1895-0833
22 Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura 1898-4614
23 Culture Management - Kulturmanagement - Zarządzanie Kulturą 2081-4712
24 CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology 2299-906X
25 Czas Kultury 0867-2148
26 DAGEROTYP 1233-2445
27 DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA 1233-0477
28 DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU 1733-1528
29 Estetyka i Krytyka 1643-1243
30 Etudes et Travaux [du Centre d`Archeologie Mediterraneenne de l`Academie Polonaise des Sciences] (abbreviated EtTrav.) 0079-3566
31 Filoteknos 2082-9310
32 Folia Historica Cracoviensia 0867-8294
33 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
34 Ikonotheka 0860-5769
35 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
36 International Journal of Conservation Science 2067-533X
37 International Journal of Multimedia 2249-2801
38 International Journal of Research in Social Sciences
39 Journal of Arts and Culture 0976-9862
40 Journal of Literature and Art Studies 2159-5836