ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: DAIRY & ANIMAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
2 JOURNAL OF POULTRY SCIENCE 1346-7395
3 Animal Science Papers and Reports 0860-4037
4 Journal of Animal and Feed Sciences 1230-1388
5 Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 2320-8694
6 Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica 1644-0714
7 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica 0239-4243
8 Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science 1898-8830
9 American Journal of Experimental Agriculture 2231-0606
10 Colloquium Biometricum 1896-7701
11 Economic Sciences for Rural Development 1691-3078
12 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 2081-1284
13 Gospodarka Mięsna 0367-4916
14 Greener Journal of Agricultural Sciences
15 International Journal of Agriculture and Biosciences (IJAB) 2305-6622
16 International Journal of Engineering, Science and Mathematics
17 Journal of Agricultural Science and Technology: A 2161-6256
18 Journal of Agricultural Science and Technology: B 2161-6264
19 African Journal of Biomedical Research 1119-5096
20 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE 1332-9049
21 Animal Genetic Resources an international journal 2078-6336
22 Advances in Agricultural Sciences 1230-1353
23 Journal of Soil Science 2231-6833
24 LUCRARI STIINTIFICE SERIA AGRONOMIE 1454-7414
25 Lucrari Stiintifice - Seria Zootehnie 1454-7368
26 LUCRARI STIINTIFICE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII 1221-5287
27 Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland 1506-5162
28 Nauka Przyroda Technologie 1897-7820
29 Nauki Inżynierskie i Technologie 2080-5985
30 Pasze Przemysłowe 1230-4743
31 POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES 1643-9953
32 Przegląd Hodowlany 0137-4214
33 ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO 1733-7305
34 Roczniki Naukowe Zootechniki 0137-1657
35 The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 1338-5178
36 WIADOMOŚCI ZOOTECHNICZNE 1731-8068
37 World Research Journal of Agricultural Biotechnology 2278-9847
38 World Research Journal of Agronomy 2320-3404
39 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 0084-5477
40 Žemės ūkio mokslai 1392-0200