ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CRIMINOLOGY & PENOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Securitatea 2084-0667
2 Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G 0458-4317
3 Archiwum Kryminologii 0066-6890
4 Bezpieczeństwo Narodowe 1896-4923
5 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii 2084-5383
6 Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1644-6526
7 European Polygraph 1898-5238
8 FORUM PRAWNICZE 2081-688X
9 Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja / Croatian Review of Rehabilitation Research 1331-3010
10 Internal Security 2080-5268
11 International Journal of Intelligence and Counterintelligence 0885-0607
12 International Journal of Research in Business and Social Science
13 Journal of Financial Crime 1359-0790
14 Journal of Money Laundering Control 1368-5201
15 Journal of South India Medicolegal Association 0974-6196
16 Kortowski Przegląd Prawniczy 2300-4673
17 "Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" 2299-4033
18 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2083-7186
19 POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI 1640-9280
20 Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 0138-0591
21 Prawo w Działaniu 2084-1906
22 Problemy Kryminalistyki 0552-2153
23 Problemy współczesnej kryminalistyki 1643-2207
24 Procedia - Social and Behavioral Sciences
25 PRZEGLĄD POLICYJNY 0867-5708
26 Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433
27 Roczniki Nauk Prawnych 1507-7896
28 Security Dimensions and Socio-Legal Studies 2299-4041
29 Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2082-2677
30 Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375
31 Studia Prawnicze i Administracyjne 2081-8025
32 Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 1689-8052
33 STUDIA PRAWNOUSTROJOWE 1644-0412
34 Studii de securitate publica/Public Security Studies 2284-8592
35 Suicydologia 1895-3786
36 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 1641-9707