ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: DUTCH


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Sueco-Polonica 1104-3431
2 Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia 0860-0716
3 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
4 Colloquia Germanica Stetinensia 0867-5791
5 Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2196-8403
6 Folia Scandinavica Posnaniensia 1230-4786
7 Germanistische Beiträge 1454-5144
8 Linguae Mundi 1734-3879
9 Roczniki humanistyczne 0035-7707
10 STUDIA GERMANICA GEDANENSIA 1230-6045
11 Studia Germanica Posnaniensia 0137-2467
12 Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1897-4244
13 XLinguae.eu European Scientific Language Review 1337-8384
14 ZBLIŻENIA INTERKULTUROWE. POLSKA - NIEMCY - EUROPA 1897-9718