ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: DEVELOPMENTAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 1427-969X
2 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 2084-5596
3 Ethics in Progress 2084-9257
4 Horyzonty Psychologii 2083-5248
5 Logopedia 0459-6935
6 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE 1642-1043
7 Problems of Psychology in the 21st Century 2029-8587
8 Procedia - Social and Behavioral Sciences
9 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 1733-2486
10 Psychologia Rozwojowa 1895-6297
11 Roczniki Psychologiczne 1507-7888
12 Studia Psychologica 1642-2473
13 Studia Psychologiczne 0081-685X
14 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
15 Today's Children Tomorrow's Parents/Copiii de azi sunt parintii de maine 1582-1889
16 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1641-0874