ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EXPERIMENTAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Advances in Cognitive Psychology 1895-1171
2 Central European Journal of Operations Research 1435-246X
3 Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny 2080-4091
4 Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 1427-969X
5 Decyzje 1733-0092
6 European Polygraph 1898-5238
7 Horyzonty Psychologii 2083-5248
8 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 2084-5596
9 Problems of Psychology in the 21st Century 2029-8587
10 Procedia - Social and Behavioral Sciences
11 Roczniki Psychologiczne 1507-7888
12 Romanian Journal of Experimental Applied Psychology 2069-1971
13 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
14 The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 1833-1882