ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CULTURAL STUDIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 Synergy 1841-7191
3 ACTA ALBARUTHENICA 1898-8091
4 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102
5 Acta Humana 2082-4459
6 Acta Sueco-Polonica 1104-3431
7 Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 1427-9665
8 Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica 1427-9681
9 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0860-6587
10 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X
11 Ad Americam: Journal of American Studies 1896-9461
12 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
13 AMERYKA ŁACIŃSKA 1506-8900
14 ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES 2084-2147
15 ANDES - Boletin del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia 1428-1384
16 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica V 1689-9911
17 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 2081-6642
18 Anthropos? 1730-9549
19 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 1223-1088
20 Arcana : kultura, historia, polityka 1233-6882
21 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766
22 Archiwum Emigracji 2084-3550
23 Art Inquiry. Recherches sur les arts 1641-9278
24 Artibus et Historiae 0391-9064
25 Artluk 1896-3676
26 Aspekty Muzyki 2082-6044
27 ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 1732-6125
28 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0239-4278
29 Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 1732-1220
30 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515
31 Białostockie Studia Literaturoznawcze 2082-9701
32 Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 1427-9207
33 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297
34 Biuletyn Historii Wychowania 1233-2224
35 British Journal of Education, Society & Behavioural Science 2278-0998
36 Brno Studies in English 0524-6881
37 Bulletin of Geography. Socio-economic Series 1732-4254
38 Collectanea Philologica 1733-0319
39 Collectanea theologica 0137-6985
40 Colloquia Germanica Stetinensia 0867-5791