ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Knowledge Management 1367-3270
2 Information Technology & People 0959-3845
3 ASLIB PROCEEDINGS 0001-253X
4 Procedia - Social and Behavioral Sciences
5 Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 1734-6576
6 Campus Wide Information Systems 1065-0741
7 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 1428-7129
8 Dydaktyka informatyki 2083-3156
9 EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej
10 e-mentor 1731-6758
11 Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1426-3777
12 Folia Toruniensia 1641-3792
13 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435
14 International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023
15 International Journal of Library Science
16 Journal of Economics and Management 1732-1948
17 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2081-1861
18 Nowa Biblioteka 1505-4195
19 Podkarpackie Studia Biblioteczne 2084-9338
20 Postępy Fizyki 0032-5430
21 Biblioteka 0551-6579
22 Przegląd Biblioteczny 0033-202X
23 PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1230-5529
24 "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2080-4938
25 Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261
26 Rocznik Historii Prasy Polskiej 1509-1074
27 Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 1822-3915
28 Roczniki Biblioteczne 0080-3626
29 Studia o Książce i Informacji 0524-4471
30 Świat Obrabiarek 1895-6564
31 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
32 Toruńskie Studia Bibliologiczne 2080-1807
33 UNIVERSITAS GEDANENSIS 1230-0152
34 World Research Journal of Library and Information Science 2278-702X
35 WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1790-0832
36 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 1897-0788
37 Zagadnienia Informacji Naukowej 0324-8194
38 Zarządzanie Biblioteką 2081-1004
39 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
40 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1426-9724