ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TELEVISION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1505-9057
2 Artibus et Historiae 0391-9064
3 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297
4 Culture Management - Kulturmanagement - Zarządzanie Kulturą 2081-4712
5 CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology 2299-906X
6 Dziennikarstwo i Media 2082-8322
7 EKRANy 2083-0874
8 Estetyka i Krytyka 1643-1243
9 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
10 Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 1731-450X
11 Interactions: Studies in Communication & Culture 1757-2681
12 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
13 International Journal of Multimedia 2249-2801
14 Journal of Signal and Image Processing 0976-8882
15 Kultura i Historia 1642-9826
16 KULTURA POPULARNA 1644-8340
17 Kultura-Media-Teologia
18 Kwartalnik Filmowy 0452-9502
19 Literatura i Kultura Popularna 0867-7441
20 Lodz Papers in Pragmatics 1895-6106
21 Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów 2083-5701
22 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 1734-3801
23 Między Oryginałem a Przekładem 1689-9121
24 NEODIDAGMATA 0077-653X
25 Ogród. Kwartalnik Humanistyczny 0867-4205
26 Panoptikum 1730-7775
27 PRZEGLĄD KULTUROZNAWCZY 1895-975X
28 "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2080-4938
29 Rocznik Prasoznawczy 1897-5496
30 Roczniki humanistyczne 0035-7707
31 Sign Systems Studies 1406-4243
32 Studia de Cultura 2083-7275
33 Studia Filmoznawcze 0860-116X
34 STUDIA MEDIOZNAWCZE 1641-0920
35 Studia Socialia Cracoviensia 2080-6604
36 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 2083-4721
37 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808